Jdi na obsah Jdi na menu
 


Město Kolín - Městská policie Kolín - Psí útulek Kolín

 

PSÍ ÚTULEK

Brankovická 1419

Kolín 5

tel.: 321 715 220, email.: utulek@ mpkolin.cz

 

_____________________________________________________________________

CENÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

 

SLUŽBA PRO OBCE

V případě volné kapacity útulku je možné přijmout od obce psa za jednorázový finanční poplatek, který obec hradí v hotovosti (proti příjmovému dokladu) nebo proplacením faktury, která je vystavena proti objednávce požadované služby.

 

VÝŠE POPLATKU ZÁVISÍ NA HMOTNOSTI PSA:

- pes o hmotnosti do 10 kg => 4 400,- Kč

- pes o hmotnosti 10 - 15 kg => 5 500,- Kč

- pes o hmotnosti nad 15 kg => 6 600,- Kč

- štěně do věku 4 měsíců => 3 000,- Kč (včetně 20% DPH)

- odchyt 1 psa => 1 190,- Kč (včetně 20% DPH)

- transport => 7,50,- Kč (včetně 20% DPH)

 

 

SLUŽBA PRO MAJITELE PSů

platí stejné podmínky jako pro obce s tím, že najitel psa hradí poplatek v hotovosti. Pes musí mít platný očkovací průkaz - očkování proti vzteklině, psince a parvoviróze. Od majitelů nepřijímáme psy přestárlé, nemocné, agresivní či s jinými poruchami chování z důvodu nízké kapacity psího útulku.

 

VÝDEJ PSA NÁHRADNÍMU MAJITELI

náhradní majitel zaplatí v hotovosti (proti příjmovému dokladu) částku 300,- Kč za 1 psa. Tato částka je symbolický příspěvek na veterinární péči, která byla psovi v útulku poskytnuta, např. odčervení, odblešení, očkování, veterinární prohlídka. V případě starého nebo hendicapovaného psa může vedoucí útulku poplatek snížit. Psi nejsou vydávání nezletilým osobám. Náhradní majitel se musí prokázat platným průkazem totožnosti.

 

VRÁCENÍ PSA DO ÚTULKU NÁHRADNÍM MAJITELEM

z důvodu problémového chování psa (agresivita, apod.) se vrací částka zaplacená náhradnímu majiteli při odběru psa ( 300,- Kč).

 

VÝDEJ PSA PŮVODNÍMU MAJITELI

původní majitel hradí náklady vzniklé pobytem psa v útulku v hotovosti (proti příjmovému dokladu)

 

- velký pes (nad 15 kg) - krmení => 70,- Kč/ 1 den

- malý pes (do 15 kg) - krmení    => 35,- Kč/ 1 den

- veterinární prohlídka                 => 60,- Kč

- vakcinace                                 => 250,- Kč

- odčervení a odblešení (dle hmotnosti psa a použitých veter. prostředků)

- kartotéka (evidence, apod.)        => 200,- Kč

- případná léčba (dle zdravotní karty

- jiné náklady (poštovné, telefon, apod.)